User Tools

Site Tools


bst:rn:public:support:indmeld_fejl

Indmelding af fejl

Indmelding af fejl skal følge proceduren:

Procedure for indmeldelse af fejl

For oprettelse af nye brugere i Jira sendes en mail til beslutningsstotte@rn.dk med brugerens navn, telefonnummer, mail, rolle og ansættelsessted. Den fællesregionale forvaltning vil sikre oprettelse, og brugeren vil modtage en mail efter oprettelse i Jira.

bst/rn/public/support/indmeld_fejl.txt · Last modified: 2021/10/06 16:01 by rn_sabina